Jump to content


ประกาศ: คำเตือนสำหรับการซื้อ-ขาย


Posted by Guests


  • Guests

1. โปรดงดประกาศซื้อขายสิ่งของ ผิดกฎหมาย
2. งดประกาศซื้อขายสิ่งของที่อาจมี ผลต่อข้อกฎหมายได้
3. ผู้ซื้อโปรดใช้วิจารณญานในการพิจารณา หากมีปัญหาติดต่อสอบถามกันก่อน
3. การซื้อ-ขายหรือธุรกรรมใดๆไม่เกี่ยวข้องกับเว็บบอร์ดนี้ทั้งสิ้น โปรดติดต่อกันเอง
4. เมื่อขายได้แล้วหรือเลิกการขายโปรดแจ้งผู้ดูแลให้ลบกระทู้ออกด้วย
5. ขอให้เป็นการขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือไม่ได้ใช้มากกว่าเป็นการขายของร้านค้า
6. โปรดงด Post ขายสินค้าซ้ำๆ ในหน้าเดียวกัน
7. ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์หากพิจารณาแล้วว่ากระทู้ั้ซื้อขายนั้นๆไม่เหมาะสม ขอลบกระทู้นั้นออก
8. หากกระทู้ซื้อขายที่ลงไม่มีการตอบสนองจากสมาชิกเป็นเวลานาน ครบ 2 เดือน เมื่อเห็นว่าสมควรก็จะลบออก
9. อย่าดันกระทู้จนเกินเหตุนะครับ หากพบผู้ดูแลจะเตือน 1 ครั้งก่อน ถ้าทำอีกก็ ban user สถานเดียว

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ